Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Een passend schoentje

China: Liping en Shangluo - NEEN: VERSCHIET NIET !
Weet dat er nu nog méér dan tweehonderd vijftig duizend Chinese mensen zijn - tenminste nu reeds bekend - die dagdagelijks op zulke voeten moeten lopen. Tot voor enkele jaren (ca 1988) werd het bestaan van de lepraziekte angstvallig door de Chinese regeringsleiders voor het buitenland verzwegen en de melaatsen zelf werden reeds jaren samengedreven in verafgelegen bijna onbewoonbare berggebieden in de streek van Shangluo, gelegen in de Shaanxi provincie. Alleen hier zouden er 150.000 melaatsen tezamen wonen. De Shaanxi provincie, met haar ca 35 miljoen inwoners, is eigenlijk de wieg van de Chinese beschaving. Een miljoen jaar geleden woonden de eerste Chinezen hier langs de Gele Stroom en 13 grote dynastieën, o.a. de Qui, de Han en de Tangdynastie, stichtten er hun hoofdsteden. Wegens de vele culturele relieken en ruinen, noemt men deze provincie wel eens "het meest authentieke museum van China". Maar het is niet al goud wat blinkt! Er zijn enkele super-rijken, maar, zoals een officiële mededeling onlangs schreef- "the great majority of Chinese people remain desperately poor"! Weet gij dat 60% van de bevolking in deze provincie leeft van iets meer dan 240 Euro per jaar? Ja, per jaar! En dat in het zogenaamde oogverblindende en wereldomspannende China dat zo graag pronkt met zijn economie, zijn leger, zijn atoomwapens enz. De staat deed ondertussen zeker "iets" voor deze mensen, maar als u enkele woningen der melaatsen ziet op de foto's kan men moeilijk van een degelijke verzorging spreken. Reeds jaren liet de Chinese staat wel enkele christelijke missionarissen en zusters toe die dan, in het allergrootste geheim, de melaatsen mochten trachten te verzorgen: wij schrijven "trachten te verzorgen" want de infrastructuur was te erbarmelijk om degelijk werk te kunnen verrichten. Bovendien waren de geldmiddelen zo karig, dat men de toch reeds op de markt zijnde medicamenten niet kon aankopen, zodat men de melaatsheid ook niet kon doen stoppen. Dankzij de inzet van enkele congregaties en orden, - zeker ook die van de paters Jezuiëten - en vooral dankzij het wereldkundig worden van het immense probleem, komt er thans verbetering in die situatie. Begin 1998 deed de "Chinese Vereniging tot voorkoming en verzorging van melaatsheid" een eerste oproep aan onze Chinese medebroeders om zich mee in te zetten voor de opvang van melaatsen. Onze pater Raimondo Shin nam de leiding op zich, ging met de Chinese verantwoordelijken mee naar die streek en besloot dadelijk de bouw van een leprozerie op zich te willen nemen. Twee jaar later stond er reeds een mooie en goed werken de leprozerie (zie fotos): werkelijk een toenmalige modelinstelling volgens Chinese normen. Doch het tehuis is veel te klein geworden: er worden nu 95 aldaar verblijvende patiënten verzorgd, maar dat is werkelijk een druppel op een hete plaat. Dankzij de op dit moment erg vriendelijke houding van de Chinese verantwoordelijken en hun onlangs gedane toezegging om vanaf nu elk jaar 15.300 dollars toe te kennen als subsidie, hebben onze paters, onder de huidige leiding van pater Luigino Belloli toegezegd, een grotere leprozerie te zullen bouwen en zoals u op de foto kan zien, zijn ze al een flink deel opgeschoten met hun werk. Op dit ogenblik werken er buiten enkele van onze Chinese paters, ook nog vier Koreaanse missiezusters, vijf permanente vrijwilligers, vijf door de Chinese staat betaalde verpleegsters, een vastbenoemde dokter en natuurlijk ook een beambte van de regering om de "zich zo mogelijk gebeurlijke godsdienstige uitingen" in het oog te houden. De staat heeft nu ook een eenmalige uitgave gedaan van 30.000 dollars: hiermede werd een kilometerlange weg iets gemoderniseerd om dokters en andere helpers toe te laten de leprozerie gemakkelijker te bereiken. De toegekende subsidie van 15.300 dollars dekt één derde van de jaarlijkse uitgaven: zij gebruiken dit geld praktisch geheel op tijdens de winterperioden, welke voor de melaatsen de slechtste periode is en tevens de gevaarlijkste voor het verder zetten van hun wonden. Onze franciscaanse leprozerie houdt zich in stand dankzij o.a. giften van de Chinese christenen die zich de laatste jaren meer beginnen in te zetten voor zulke sociale werken, een gegeven waarvoor zij onlangs nog door onze huidige paus Benedictus XVI werden geloofd. Buiten de inbreng van de Chinezen zorgt hoofdzakelijk onze Generale Missieprocuur in Rome voor een grote ondersteuning, maar ja, we weten het: alles in Rome is maar groot en machtig dankzij miljoenen helpers in de wereld, dankzij dus ook de bijdragen uit onze Vlaamse franciscaanse kloosters en laat het gerust gezegd zijn: dankzij de giften die de vrienden en weldoeners van PATER VALENTINUS en van DE STEM VAN SINT-ANTONIUS hen reeds jarenlang toezenden. Ook in de bouw van de eerste kleine leprozerie zitten heel wat Vlaamse centjes, maar u mag er gerust fier over zijn: er wordt ginds heldenwerk gedaan! Want zeg nu zelf: zou u dagelijks de voeten van die Chinese melaatse apostelen kunnen verzorgen? Daarom mijn dringende bede om wat hulp, hoe klein ze ook moge zijn. Zou het niet mooi zijn zo wij zouden bijdragen tot de modernisering van de huidige schoenmakerij van het melaatsentehuis? (Zie foto) Wat meer aangepaste machinerie en onderdelen zouden hier niet misstaan. Ik ben er zeker van dat het vrouwke, hier bij de ingang van haar schamele woning, (zie foto) volgend jaar nog méér zou genieten van een deugddoende goed beschermende schoen, dan van haar weliswaar zeer lekkere koek.

Gunt gij het haar ook ? Dank u, dank u duizendmaal !


Niemand is ook maar enigszins verplicht aan deze actie deel te nemen.
MAAR, u kan ook iets voor ons doen zonder geld!!
Wij verzamelen oude en nieuwe postzegels van alle landen, oude of niet meer gedragen tandprotheses met vergulde tanden, reeds jarenlang weggelegde gouden juweeltjes en ook verouderde papieren geldbriefjes uit alle landen.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes