Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Blog van Hugo Vanheeswijck

TOLERANTIE? (1)

november 12, 2016 door Hugo Vanheeswijck

Katholiek godsdienstonderwijs

Reeds jaren wordt er gesproken en geschreven over pluralisme en tolerantie: ieder zijn eigen waarheid en respect hebben voor een ander zijn levensovertuiging.  De laatste maanden blijkt dit in Vlaanderen geenszins het geval wanneer de katholieke Kerk voor haar overtuiging wil uitkomen.  In De Stem willen we in een aantal bijdragen aandacht schenken aan de wijze waarop gelovige christenen - en zeker katholieken -  trachten voor hun overtuiging uit te komen en hoe hierop afwijzend wordt gereageerd vanuit bepaalde anders- of ongelovige kringen en niet zelden ook door andere zich ‘christen’ noemende groepen of individuen.

MEER INHOUD IN VAK ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

HERDENKING EN VERGIFFENIS

juni 4, 2014 door Hugo Vanheeswijck

Twintig jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door een vreselijk gebeuren in Afrika. Na een lang aanslepend conflict tussen twee etnische groepen begonnen extremistische Hutu’s, de Interahamwe genaamd, Tutsi’s systematisch te doden. Het werd een onvergetelijk drama waarbij 800.000 mensen gedood werden tijdens de gewelddadigheden, tussen april en juni 1994. Onder de slachtoffers waren 3 bisschoppen en meer dan 400 priesters.
Tijdens herdenkingsplechtigheden van deze genocide getuigden overlevenden hoe zij erin geslaagd waren hun leven weer op te nemen gedurende de afgelopen twintig jaar. De meeste verantwoordelijken voor de slachtingen zijn berecht door een internationaal strafgerecht in Tanzania. Zo’n twee miljoen andere personen zijn door volkstribunalen berecht voor hun veronderstelde rol in de genocide. 65% van deze mensen zijn schuldig bevonden.

Is het wel waar?

juni 4, 2014 door Hugo Vanheeswijck


Enkele maanden geleden zijn we in dit landje gaan ‘stemmen’. Niet onbelangrijk want het gaat om de keuze voor mensen die wetten maken en beslissingen treffen die te maken hebben met gevolgen voor ons leven van elke dag. Tijdens de voorafgaande campagne werd veel gedebatteerd en vaak werd de vraag gesteld: is het wel waar wat politici beweren?

EEN NIEUWE SCHOOLSTRIJD (2)

april 8, 2014 door Hugo Vanheeswijck

In een vorige bijdrage hebben we geïnformeerd over een debat - sommigen spreken van schoolstrijd - dat binnen het katholiek onderwijsnet gevoerd wordt. In dit nummer gaan we dieper in op de uitdagingen die er vanuit de samenleving en haar muiticultureel karakter afkomen op katholieke opvoeding en onderwijs.Veranderende samenleving
In het onlangs verschenen boek 'De seculiere samenleving' stelt Patriek Loobuyck dat ..."De reflectie over de plaats van religie in de publieke en politieke ruimte moet niet alleen gebeuren vanuit het perspectief van de overheid, maar ook vanuit de religie zelf. Zowel de democratische rechtsstaat als de religie moeten kritisch bij zichzelf te rade gaan op welke manier ze de plaats van religie in een seculiere context houdbaar achten... "

EEN NIEUWE SCHOOLSTRIJD

februari 2, 2014 door Hugo Vanheeswijck

Sinds enkele maanden is er in een aantal kranten en tijdschriften sprake van een nieuwe schoolstrijd. Het is geenszins onze bedoeling om olie op het vuur te gooien of mee te heulen met de spreekwoordelijke wolven in het bos. Wel willen we in twee artikels heldere informatie verschaffen (overigens op vraag van lezers van De Stem) en toch ook een oproep lanceren.In deze eerste bijdrage staan we stil bij de interne strijd in het katholiek onderwijs. Reeds enige tijd geleden - bij het verschijnen van een (vertaald) boek van aartsbisschop Leonard - ontstond er een polemiek binnen het katholiek onderwijs. Ter illustratie volgend citaat:

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes