Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Blogs

De laatste loodjes voor het project in Bophelong, ...

augustus 25, 2013 door Pater Karel

GOEDENDAG, MIJN BESTE...

Reeds tweemaal vroegen wij u, in verband met onze jaarlijkse Nieuwjaarsactie, uw aandacht voor ons groots project in het Zuid-Afrikaanse Bophelong. U herinnert zich ondermeer zeker nog de oproep om de hygiënische infrastructuur van het dorp mee aan te pakken en om daartoe o.a. enkele totaal verrotte toilethuisjes volledig terug te herstellen. Dankzij uw aller hulp is dit gelukt en onze pater Clement is formidabel blij dat hij, na een of andere vergadering, of na een misviering, of nadat de jongeren wat aan sport deden, enz…dat hij dan niet meer met schop en emmer het hele terrein moet aflopen om “de geurende fecale resthoopjes” nog te gaan opruimen. Ook de kinderen zijn blij omdat zij ’s avonds niet meer moeten ronddolen tot ze een plaatsje gevonden hebben “om hun pakje” veilig en ongemerkt te kunnen lossen, maar vooral omdat ze geen gevaar meer lopen om met hun blote voetjes plots in “een glibberig iets” te zijn terechtgekomen. Wij kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar voor die mensen ginds zijn die toiletten een paradijselijke oplossing!


Dat wij, dankzij ook uw aller medewerking een groot terrein hebben kunnen aankopen en afbetalen en dit met een stevige omheining hebben kunnen voorzien, hebben wij u tussendoor met foto’s aangetoond. Wijzelf hier sluiten de laatste tijden ook extra onze vensters en deuren om ons veilig te voelen, maar ginds is de roep naar veiligheid tienmaal zo groot: daarom was die stevige omheining er zo nodig en zeker ook om alle reeds aangekochte bouwmaterialen veilig te kunnen opbergen.

Antonius en de zoekende mens

maart 25, 2013 door Raf Lust

Op 16 juni 2013 vertrekt na de hoogmis van 9u30 vanuit de Achelse St.-Monulfus en Gondulfuskerk, die 100 jaar geleden vergroot werd, in een nog veel oudere traditie de jaarlijkse Antonius-ommegang.
Het organiserende comité gaat sinds een paar jaar op zoek naar een eigentijdsere invulling van dit unieke gebeuren. Want elk jaar opnieuw zijn ze er toch maar weer: die honderden figuranten en deelnemers.
Net vanuit het besef dat hier een kans ligt om drempelverlagend wat inhoud mee te geven en om dit dorpsgebeuren (en ons leven) vanuit ons christelijk geloof richting en inhoud te geven, werd er een nieuwe groep gevormd rond “Antonius en de zoekende mens”.

Naar aanleiding daarvan, sprak de voorzitter tijdens de processiemis de volgende duiding uit.

ONVERDRAAGZAME TOLERANTIE

maart 5, 2013 door Hugo Vanheeswijck

In dit nummer werd reeds in een andere bijdrage verwezen naar de populaire televisie reportages 'In Godsnaam'.  Twee  afleveringen van deze tv-serie waren gewijd aan de trappistinnen in Brecht. Drie jaar na de opnames keerde auteur Annemie Struyf terug naar de abdij om er een boek over te schrijven.
Zij geraakte getroffen door de eenvoud en de authenticiteit van de zusters, die op hun beurt onder de indruk waren van haar integere aanpak. "Zo groeide het wederzijds respect", getuigt zuster Katharina. Zij fungeerde zowat als tussenpersoon tussen de schrijfster en de kloosterlingen.

Veel mag gerust nogmaals worden gezegd of geschreven...

december 1, 2012 door Pater Karel

  De laatste tijd gonst het binnen alle kerkelijke muren en in alle godsdienstige tijdschriften bijna uitsluitend nog over het nu vijftigjarig verleden van het Tweede Vaticaans Concilie en over de Nieuwe Evangelisatie. Vele denken dat dit laatste nog maar pas werd voorgesteld: ze zijn van oordeel dat er werkelijk een nieuwe, eigentijdse verkondiging van de evangelische boodschap en een totaal nieuwe beleving ervan moet worden aangebracht omdat de kerk er de laatste jaren niets serieus van heeft voortgebracht en omdat ze te weinig geluisterd heeft naar de voorstellen van dat vorige concilie.

Weg met die Roms !

september 19, 2012 door Pater Karel            Reeds geruime tijd vragen mij regelmatig enkele lezers naar het vervolg op mijn artikel in De Stem van Sint-Antonius van december-januari 2010/2011 waarin ik toen vertelde over het leven van “de Roms, de Dalits en andere zigeuners” die men ook bij ons steeds vaker aantreft.   Natuurlijk is de belangstelling onlangs weer opgewekt naar aanleiding van - hoe moet ik het noemen? – enerzijds de opvang van een zestal Romanfamilies met 26 kinderen door enkele sociale instanties in Brussel en anderzijds het buitenzetten, het verdrijven, het wegjagen van andere Romanfamilies uit het Noordstation van Brussel, maar toch voelt men bovendien in meerdere bevolkingsgroepen een terug opgelaaide sluimerende angst voor en een afwijzen van deze zigeunerbevolking die eigenlijk tot de armsten der wereld behoort.  Het is wel zo dat deze mensen de laatste maanden terug op de voorgrond getreden zijn, gewoon -  en  verschiet nu niet! – gewoon omdat vele onder hen willen werken!  Zeer velen hebben in een of ander Europees land, zich weten in te schrijven als volwaardige burgers, waardoor zij dus volkomen terecht in de hele Eurozone mogen rondreizen en er zich ook mogen vestigen. 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes