Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

De laatste loodjes voor het project in Bophelong, ...

augustus 25, 2013 door Pater Karel

GOEDENDAG, MIJN BESTE...

Reeds tweemaal vroegen wij u, in verband met onze jaarlijkse Nieuwjaarsactie, uw aandacht voor ons groots project in het Zuid-Afrikaanse Bophelong. U herinnert zich ondermeer zeker nog de oproep om de hygiënische infrastructuur van het dorp mee aan te pakken en om daartoe o.a. enkele totaal verrotte toilethuisjes volledig terug te herstellen. Dankzij uw aller hulp is dit gelukt en onze pater Clement is formidabel blij dat hij, na een of andere vergadering, of na een misviering, of nadat de jongeren wat aan sport deden, enz…dat hij dan niet meer met schop en emmer het hele terrein moet aflopen om “de geurende fecale resthoopjes” nog te gaan opruimen. Ook de kinderen zijn blij omdat zij ’s avonds niet meer moeten ronddolen tot ze een plaatsje gevonden hebben “om hun pakje” veilig en ongemerkt te kunnen lossen, maar vooral omdat ze geen gevaar meer lopen om met hun blote voetjes plots in “een glibberig iets” te zijn terechtgekomen. Wij kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar voor die mensen ginds zijn die toiletten een paradijselijke oplossing!


Dat wij, dankzij ook uw aller medewerking een groot terrein hebben kunnen aankopen en afbetalen en dit met een stevige omheining hebben kunnen voorzien, hebben wij u tussendoor met foto’s aangetoond. Wijzelf hier sluiten de laatste tijden ook extra onze vensters en deuren om ons veilig te voelen, maar ginds is de roep naar veiligheid tienmaal zo groot: daarom was die stevige omheining er zo nodig en zeker ook om alle reeds aangekochte bouwmaterialen veilig te kunnen opbergen.

Herinnert gij u nog de uiterst armzalige barak, samengesteld uit oude ijzeren platen, waarin de dokter zijn onderzoeken moest doen? Ook dat hok, want méér was het eigenlijk niet, is ondertussen wat groter gemaakt en vooral veel hygiënischer, zodat de aanstaande moeders er comfortabeler kunnen onderzocht worden, maar ook opdat de aidszieken, vaak met hun vuile etterende wonden, er geen verdere infecties meer kunnen bij oplopen. Er komt, hopelijk dit jaar al, nog een stenen gebouw waarin de hele gezondheidszorg kan worden in onder gebracht: dat is alvast onze huidige bedoeling.

Ja, er is werkelijk reeds veel gepresteerd. Bovendien is ook het golfplaten kerkje uit het eerder moerassig terrein, waarin het bij de minste regenbui onder water kwam te staan, verplaatst naar het nieuwe terrein zodat de mensen ’s zondags niet meer met natte voeten en schoenen terug naar huis moeten. Werkelijk, dankzij de twee voorbije Nieuwjaarsacties is er heel veel goeds gebeurd en wij mogen Pater Clement van harte danken dat hij alles al zo ver in de steigers heeft gezet en nu probeert af te werken. Proficiat, Clement!

Maar ja, de laatste loodjes wegen gewoonlijk het zwaarste! En daarom nogmaals deze Nieuwjaarsactie 2013 voor Bophelong: alle goede dingen in drie, zegt men toch; dus moet deze derde actie het project kunnen voltooien!

Pater Clement houdt werkelijk alles goed in het oog!

De op de omslag gepubliceerde foto’s (tijdschrift "het Heilig Paterke") geven u een zicht op de bouwwerf; hoofdzakelijk hier de oprichting van de kerk en enkele bijhorende lokalen. Daar zit al heel wat werk en geld in en, zoals u zelf wel merkt, loopt het de goede kant uit. Op een der foto’s kan je, achteraan, nog vele hoogopgestapelde stenen zien staan: het is maar als die zullen vermetst zijn, dat het geheel onder dak kan worden geplaatst. Het moment waarop dat gebeurt, gaan wij zeker de vreugdekreten van die mensen tot hier bij ons horen weerklinken. Met hun nieuw bijna voltooid kerkje, maar vooral juist met die tevens in aanbouw zijnde meer sociaal gerichte lokalen, zijn de mensen nu al zo opgetogen: wat moet het dan zijn, als zij er werkelijk kunnen intrekken?

Maar pater Karel: zij hebben er reeds zolang naar uitgekeken. Zij zijn er reeds zolang mee bezig: sparen zij zèlf dan niet voor hun eigen kerk en lokalen? Zij moeten er zelf toch ook iets voor doen!

Beste vrienden, zij werken er werkelijk voor en zij sparen er ook voor, wees daar maar zeker van. Maar sparen houdt tevens in: uitsparen. Doch: van wat? En: wáár uit-sparen? Hier bij ons, waar het de laatste maanden niet meer zo goed loopt als vroeger en er regelmatig vele arbeidsplaatsen verloren gaan, staan er toch enkele miljarden euro’s op de spaarboekjes: hoe komt dat? Waarschijnlijk toch omdat wij méér verdienen dan de mensen van Bophelong waarvan de meeste moeten zien te leven met 2 tot 3 euro per dag! En die moeten dan dienen voor de hele familie! Enkele weken geleden hebben wij op onze TV voldoende beelden kunnen zien van opstanden en zware stakingsrellen in Zuid-Afrika. Deze waren uitgelokt door duizenden mijnwerkers, allen werkend in de betere mijnen van goud en platinum en dus allen uit een categorie die ginds bij de betere betaalde loonarbeiders behoren. Als zij reeds zegden op het einde van de maand niets opzij te kunnen leggen, wat moet het dan zijn bij de gewone man uit de Bophelongse straten? Geloof me, de mensen waar pater Clement voor zorgt, zijn arm. “Wij doen onze uiterste best om ook wat geld voor het sociale project en voor de kerk bij elkaar te brengen, maar mijn mensen kunnen niets geven: zo schrijft me pater Clement zelf. Na een speciale omhaling tijdens de zondagdiensten, liggen er nauwelijks enkele stukjes Rands in het mandje: dat is alles wat ze kunnen geven. Het zou onrechtvaardig en zelfs wreed zijn, moest ik hen meer durven vragen”!
Nochtans doen zij hun best om elkaar, hun eigen familie, hun zieken, hun dorpsgemeenschap enz…te helpen. Wij hebben zelf meegemaakt hoe, op de dag der armen, verschillende families samenspanden om voldoende eten voor al de weeskinderen, maar vooral voor de aidszieken in hun dorpsgemeenschap, bij elkaar
te brengen.

Iedere familie bracht een ketel of een pan mee met wat voeding, de één wat rijst, de andere wat kip of maniok en zo kon men dan toch nog vele porties samenstellen en uitdelen.

B
este lezer, ik zou hier enkele foto’s kunnen plaatsen van totaal verwaarloosde en vooral van door aids en malaria uitgemergelde kinderen of van ouderen. Ik ga dit niet doen, temeer daar ik gemerkt heb dat ook de betreffende armen en zieken van ginds, dit uiteindelijk niet gaarne hebben. Zij weten wel dat wij het dan doen voor het goede doel – voor hen tenslotte! – maar het is bij ons hier toch ook zo: niemand stelt zijn armoe of ziekte gaarne ten toon!

Ook deze twee foto’s getuigen van de enorme inzet van de inwoners van Bophelong. Zij weten dat zij bouwen aan de toekomst van hun kinderen!


En wees er zeker van: zij zijn U daarvoor uiterst dankbaar, ook al ziet gij dat niet!

WAT ZOU U DENKEN VAN 5,00 EURO? OF ZELFS VAN 2,50 EURO? MEER HOEFT DIT NIET TE ZIJN!
Dit is natuurlijk helemaal géén verplichting, maar als al de vrienden van ‘t Paterke dit zouden doen – waarvoor reeds bij voorbaat dank – kan men ginds alle voorziene lokalen voltooien. Zou dat niet fantastisch zijn!!!
DANK U DUIZENDMAAL BIJ VOORBAAT !
PATER KAREL

Indien u graag dit project wil steunen,
dan kan dat door iets in dit "collectezakje" te steken.
Van harte dank !

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes