Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Nieuwjaarsactie 2011

januari 5, 2011 door Pater Karel

ALS DIT JOUW KIND WAS GEWEEST...
 

JA, MIJN BESTE, HOE ZOU JE DAN HEBBEN GEREAGEERD???


    Ik weet het niet, maar ik vermoed dat je zelfs niet had kunnen wenen van woede! Wat ik wel weet is dat, terwijl je met een vochtige doek heel voorzichtig langs de lange kapwonde zou gegaan zijn om zijn gezichtje wat verkoeling te bieden, je deze vraag zeker tientallen keren zou gesteld hebben: "mijn kind, waarom heeft men dlt jou aangedaan"?
    Duizenden moeders stellen dagelijks deze vraag. De vaders niet, want zij zijn als eersten vermoord en liggen langs de wegen als "rottende getuigen" van datgene wat de mens zijn evenmens heeft aangedaan. Ondertussen zitten de moeders daar met hun doodgemarteld of hun voor levenslang verminkte kind op hun schoot, net zoals, tweeduizend jaar geleden, die moeder ult Nazareth. Op haar vraag waarom ze haar kind hadden gegeseld en gekruisigd, kwam toen het verbijsterende antwoord: "omdat Hij goed was voor iedereen"! En dat gebeurt nog dagelijks.
    Beelden van deze schokkende gebeurtenissen moet lk je niet meer geven: je hebt er zo vele kunnen zien op je tv-scherm, op internet of in een of ander dagblad en laat die beelden maar volstaan. Maar, en daar wil ik je nu toch even op wijzen: er is ook de andere kant van deze afschuwelijke medaille. Spijtig genoeg wordt die kant niet steeds voldoende getoond, maar goddank zijn er mensen die door stromen-van-bloed heen durven stappen om de gekwetsten, de verjaagden, om al die paria's te gaan verzorgen. Of anderen die langs de vele, soms onvermoede wegen en broussepaadjes staan uit te zien naar hen die aan al die wreedheden konden ontkomen. Tienduizenden weduwen en wezen lopen er rond, soms uiterlijk gekwetst zoals het kind op onze eerste foto, maar meer én pijnlijker ook innerlijk gekwetst en dit voor heel hun verder leven. Dat onder het getal van deze laatste de kinderen de grootste slachtoffers zijn, kunnen wij nooit voldoende weten in te schatten. Ook hier wederom aan Gode én mensen zij dank" dat er nog helden zijn die vaak hun eigen leven op het spel zetten om zulke kinderen op te vangen en te verzorgen. Hoe vele van deze helpende helden zijn er de laatste weken niet vermoord in Irak, Iran, Afghanistan Peru Indië enz.? Zij deden toch alleen maar "goed"!Foto twee en drie toont een van deze helden, namelijk onze confrater pater CIement Kholopa. Hij is geboren in Malawi, maar deed in hoofdzaak zijn studies in Zuid-Afrika waar hij thans geïntegreerd is onze Zuid-Afrikaanse franciscaanse provincie. Hij is een "duiveltje-doet-al" en buiten de zorg voor zijn vier, kerkdorpen, zet hij zich vooral in voor "de armste der armen". Voor hem zijn dat in hoofdzaak de ook in zijn dorpen rondhangende weeskinderen en de vele, vele oorlogsweduwen.
Oppervlakkig gezien lijkt alles vrij rustig in het land, maar in afgelegen broussedorpen laait menig gekrakeel tussen van elkaar onderscheiden stammen gemakkelijk weer op. Vlug vallen er doden, maar even vlug zijn er ook zo vele weeskinderen mèèr. Vooral dus voor deze kinderen - alle kinderen op foto 2 en 3 zijn weeskinderen - zet pater Clement zich dag en nacht in. Wij willen en zullen hem helpen zoveel wij kunnen, maar zoals zo vele jaren reeds is gebeurd, kunnen wij dat maar dankzij ook jou, dankzij al onze lezers en weldoeners, dankzij alle vrienden en vereerders van Antonius en van Paterke Valentinus.    Wij schreven reeds dat wij, dankzij de giften van de laatste maanden, een mooi terrein hebben kunnen kopen in het uiterst arme Zuid-Afrikaanse dorp Bophelong. Ook konden wij reeds een volledige omheining laten plaatsen en schilderen (zie foto 4) waarbinnen alles nu kan worden opgebouwd. Dat "alles" zal beginnen met een infrastructuur voor propere toiletten, voor een aangepaste ruimte waar aidspatiënten degelijk kunnen worden onderzocht en niet in het minst voor een aangepaste en voldoende grote keuken. Aangaande dit laatste punt heeft Clement er in al zijn parochies reeds voor gezorgd dat er regelmatig bedelingen zijn van vitaminerijke voeding en zijn soepkeukens draaien overal op volle toeren. Pater Clement staat er op dat er binnen de hem toevertrouwde parochies niemand echt moet honger lijden en dat vooral de kinderen elke dag minstens eenmaal voldoende kunnen eten. Dat is goed voor de gezondheid, zal je zeggen en dat is nog waar ook. Maar ginds zijn "ondervoeding en hongergevoel "de redenen waarom kinderen en jongeren zich vaak door ouderen laten verleiden om zich aan "kleine spelletjes" overtegeven! Kan je je voldoende indenken dat meisjes van rond de tien jaar zich gemakkelijk tot seksuele spelletjes laten verleiden, enkel en alleen al door de belofte dat zij nadien "hun buikje mogen vol eten"? Het is bijna niet te geloven, maar het is waar. In het kader van deze feiten is er een gemeenschap van moeders ontstaan, de Heal Africa, die reeds in meerdere Afrikaanse landen werkzaam is en die zich in hoofdzaak bezighoudt met de begeleiding van zulke misleide kinderen om hen hun ervaring te doen verwerken: ook in Zuid-Afrika is dit zo. En dit niet alleen bij kinderen! Denk u eens in: de man is voor enkele, dagen uit werken, moeder de vrouw zit al die dagen met verscheidene kinderen aan een lege tafel en plots verschijnen daar een of twee mannen met manden overvol met eten. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar .... die misleiding, de belofte, de verleiding, de val, het weliswaar lekkere eten dat enkel nog wordt gevolgd door "de reële Afrikaanse realiteit"! Een ontwijde of verkrachte vrouw is meteen een te verwerpen vrouw en is veroordeeld om alleen, met haar kinderen, rond te dolen op zoek naar een opvang. Kan je dat allemaal duidelijk voor de geest roepen? Wij, wij kunnen enkel vermoeden wat dat zijn moet voor die moeders, maar onze paters en zusters en vooral pater Clement, leven en werken tussen die moeders en kinderen. Daarom is hij er zo op uit dat iedere familie voldoende te eten heeft. Laten wij hem daarbij helpen!
    
    Ook op gebied van hygiëne en gezondheidszorg loopt alles nog niet zoals het zou moeten zijn. De toegang tot zuiver water is de laatste jaren in en rond Bophelong weliswaar fel verbeterd en een goede 55% van de bevolking kan er reeds vrij gemakkelijk van genieten. Maar daardoor zijn er nog geen voldoende propere toiletten! Weet gij, beste lezer, dat er op heden, dus in november 2010, nog steeds miljoenen Zuld-Afrikaners behoren tot de ongeveer drie miljard mensen die op onze wereldbol nog geen toilet hebben? "Ze gaan" nochtans allemaal, maar: waar? Ergens langs de weg, ergens achter de hut, ergens achter een struik. En excuseer me nu heel even: "jij gaat" en "jij spoelt door"! "Zij gaan" en "dat" blijft liggen tot het door weer en wind wordt opgelost of tot het door de vele kinderen die blootsvoets tussen de hutten of barakken spelen, wordt vertrapt! Weet jij dat "dit alles" op zo vele plaatsen een onaangename, ja, een "slechte en ongezonde" lucht veroorzaakt, maar weet jij ook - en excuseer me nog maar eens dat ik er bij blijf stilstaan! - dat die woordjes "slechte lucht" in het latijn van weleer "mala aria" betekenden en dat daar de oorsprong ligt van de "malaria-ziekte"? Is het dan te verwonderen, beste lezer, dat pater Clement op de allereerste plaats er voor wil zorgen dat de hem toevertrouwde kinderen, ja, dat iedereen eerst en vooral eindelijk zou kunnen genieten van voldoende hygiënische toiletten en van propere wasgelegenheden? Wat is men er tenslotte mee als men een proper onderzoekskamertje heeft voor de dokter als daarin tevens een oudmodische tolletpot staat, zonder scheel of deksel? Dat is weliswaar goed voor de microben die dan kunnen vliegen waar ze willen, maar niet goed voor de mens en zeker niet voor de zeer besmetbare kinderen. Weet jij dat "jaarlijks" minstens anderhalf miljoen kinderen sterven aan diarretische besmettingen? Weet jij dat wereldwijd "jaarlijks" tevens honderd dertig miljoen kinderen sterven aan parasitaire infecties die zij oplopen enkel door het feit dat zij dagelijks met hun blote voetjes moeten lopen door met fecaliën besmette afvalwateren?

    Zeker: meer en meer doet men zo goed mogelijk zijn best en tijdens mijn laatste Afrikareis tussen onze projecten heen, heb ik de vooruitgang op dit gebied kunnen bewonderen en meteen ook kunnen fotograferen. Op het eerste zicht zal die pot, op onze foto 5, jou niet dadelijk weten te bekoren, maar vergeet niet dat deze voor miljoenen mensen én in Afrika én in Azië én zelfs nog in Latijns-Amerika een weldaad is omdat hij, weliswaar op een primitieve wijze, er toch voor zorgt dat de "mala aria of de vuile geurtjes" niet hun volle verspreiding kennen zodat de gevaarlijke muggen wegblijven en dat alzo ook de zo gevreesde malaria-ziekte meer en meer wordt teruggedrongen.

    MOEST DAT ALLES NU WORDEN GESCHREVEN OM JULLIE AAN TE SPOREN AAN ONZE NIEUWJAARSACTIE 2011 DEEL TE NEMEN? MOEST IK JULLIE DAT ALLEMAAL ZO DUIDELIJK VOOR OGEN STELLEN?

    Al met al hoop ik van ganser harte dat mijn schrijven over dit uiteindelijk toch algemeen menselijk gegeven, je werkelijk een dieper inzicht geeft in de enorme taak waarvoor onze missionarissen zich, ook in 2011, nog zien geplaatst. Onze pater Clement is honderd procent doordrongen van het gegeven dat hij, tot het bekomen van "gezonde zielen in gezonde lichamen" er beter aan doet eerst en vooral te zorgen voor een degelijke hygiënische structuur in de hem toegewezen dorpjes, in de scholen, in de primitieve ziekenzaaltjes en niet in het minst in de enkele plaatselijke hangaars of zaaltjes waarin de honderden straatkinderen en vooral de vele oorlogswezen, zich tijdens de lange dagen proberen te vermaken. "Eerst dit alles op punt zetten vooraleer we met de kerk beginnen. Wij zullen onze metalen barak nog wel even gebruiken", zo zegde hij.

"Nog even?": vroeg ik hem.

    En toen kwam dit Afrikaanse antwoord: "Jawel, want zodra er binnen het dorp voldoende toiletten zijn, zullen de bosjes en pleinen rondom onze huidige metalen kerkgebouwtjes (foto 6 en 7) proper blijven zodat wij onze vieringen volop in open lucht kunnen houden op een mooi en zuiver nog aan te leggen grasveld"!

    Door zulk een antwoord ben je eerst wat overdonderd, maar dan zet je jou in de sandalen van pater Clement, je schudt al je hersenen bij elkaar en dan zeg je: "Kom, we beginnen er aan"! Och, laat er ons gewoon SAMEN aan beginnen.Maar, eerst nog gaarne dit:
- of je nu voldoende stort voor een wc-bril of om een wc-pot te kunnen aankopen, dat maakt niets uit: alles helpt!
- of je enkele bakstenen betaalt voor het optrekken van een muurtje of ie laat ons toe te zorgen voor een goede deur, dat maakt niets uit: alles helpt!
- of je zorgt ervoor dat enkele meters elektrische draad kan worden aangekocht of je betaalt liever de lampen, dat doet er niet toe: alles helpt! of je zorgt voor wat kleding, of medicamenten, of om wat schoolgerief, dat doet er niet toe: alles helpt!

Werkelijk: het wordt hoogtijd dat we helpen. Begin september 2010 zei de huidige Zuid-Afrikaanse minister van hoger onderwijs en tevens secretaris-generaal van de Communistische Partij, Blade Nzimande, nog dit: "Miljoenen jongeren tussen de 18 en 24 jaar zitten thuis zonder enig perspectief op de toekomst en dat is gewoon een tijdbom. De huidige toestand is erger dan toen hij was op 15 juni 1976, op de vooravond van de opstanden in Soweto! Merkt gij niet dat er nieuwe opstanden in wording zijn"?
Beste lezer, al wat jij doet of schenkt zal ertoe helpen dat er minder infecties worden opgelopen, dat kinderen weer gezond kunnen opgroeien zodat zij ook tot echt werken in staat zijn: alleen dit al zal hen niet meer tot opstanden aanzetten. Bovendien zullen zij weten dat er "ergens in die wijde wereld" toch nog een plekje is waar iemand -jij dus! - aan hen denkt!

Dank je, dank je duizendmaal in naam van pater Clement.
Jullie dankbare
pater Karel.

HELP JIJ MEE OM DIT TOTALE VERROTTE TOILETHUISJE TE HERSTELLEN???
WAT ZOU U DENKEN VAN 2,50 EURO ? OF ZELFS VAN 2,00 EURO?
MEER HOEFT DIT NIET TE ZIJN!


Dit is natuurlijk helemaal géén verplichting, maar als al de vrienden van Antonius en van 't Heilig Paterke dit zouden doen - waarvoor reeds bij voorbaat dank - kan men ginds enkele van deze gebouwtjes opknappen. Zou dat niet fantastisch zijn!!!
 
DANK U DUIZENDMAAL BIJ VOORBAAT! 

PATER KAREL

PS. Gaarne verwijzen wij naar het volgende: wij verzamelen nog steeds alle postzegels van alle landen - alle niet meer gedragen gouden juweeltjes - alle tandprotheses waarin vergulde tanden zijn aangebracht - alle niet meer geldige geldbriefjes uit alle landen. Ook daarvoor onze beste dank bij voorbaat.

Ooit had je het niet zo breed als nu, maar heb jij als kind lege kartonnen dozen moeten verzamelen om in leven te blijven?

UW STEUN
hoe klein ook, kunt u overmaken op onze rekening bij de
KBC: IBAN: BE94 4536 2875 6114 BIC: KREDBEBB
Ten name van: De Stem van Sint-Antonius,
Minderbroedersstraat 19, B-3500 Hasselt.
U vermeldt slechts: Om een toiletje meer!!!
Illustraties: De foto's van deze brochure werden ons toegezonden door onze paters uit Bophelong en de Kivu.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Karel, Minderbroedersstraat 19, B-3500 Hasselt

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes