Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Blogs

MINDERBROEDER HILARION THANS o.f.m.

november 12, 2016 door Pater Karel

In de Groote Oorlog.

Vele weliswaar iets oudere Limburgers zullen zich Pater Hilarion Thans nog wel herinneren en zullen zeker een van zijn vele literaire werken gelezen hebben.  Denken wij o.a. maar aan Omheinde Hoven, België’s Kruisweg en vooral aan Mijn Oorlog.  Honderden Limburgers hebben nog het gedachtenisprentje van hun eerste- of van hun plechtige communie met een gebedje of tekst erop van pater Hilarion.  Thans is er een compilatiewerk uitgebracht over zijn persoonlijke en soms zeer indringende ervaringen van de Groote Oorlog 1914-1918 en dit door redacteur Kamiel Mertens uit Balen.   Dit werk bevat 430 bladzijden die u in één trek zult proberen te lezen, want het is geen oorlogsboek als de andere!

TOLERANTIE? (1)

november 12, 2016 door Hugo Vanheeswijck

Katholiek godsdienstonderwijs

Reeds jaren wordt er gesproken en geschreven over pluralisme en tolerantie: ieder zijn eigen waarheid en respect hebben voor een ander zijn levensovertuiging.  De laatste maanden blijkt dit in Vlaanderen geenszins het geval wanneer de katholieke Kerk voor haar overtuiging wil uitkomen.  In De Stem willen we in een aantal bijdragen aandacht schenken aan de wijze waarop gelovige christenen - en zeker katholieken -  trachten voor hun overtuiging uit te komen en hoe hierop afwijzend wordt gereageerd vanuit bepaalde anders- of ongelovige kringen en niet zelden ook door andere zich ‘christen’ noemende groepen of individuen.

MEER INHOUD IN VAK ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

WATER én VUUR: téveel voor onze Dalits!

januari 10, 2016 door Pater Karel

Is er echt geen beter nieuws te melden over onze Dalits?

In onze vorige Nieuwjaarsactie 2015 konden wij niet anders dan uw aandacht te vestigen op de zware verwoestingen die een voorbijrazende cycloon even voordien had aangericht in de woongebieden van de Dalits rondom het meer zuidelijk gelegen Indische Wada. Enkel in het parochiale gebied van Father John Kumar waarvoor wij ons reeds enkele jaren inzetten, waren op zeer korte tijd niet minder dan 254 hutten weggespoeld met alle gevolgen vandien.


De Dalits wonen aan de rand van de stad in lager gelegen gebieden waarin niemand anders wonen wil en daardoor kregen zij de grootste overstromingen te verwerken. Onze oproep om hulp liet ons reeds 20.000,00 euro aan Father John overmaken en een dezer dagen kunnen wij hem nogmaals 7.500,00 euro nazenden. Dat de Dalitbevolking u hiervoor dankbaar is, hebben wij u aan de hand van door hen bezorgde foto’s voldoende aangetoond in vorige afleveringen van onze tijdschriften.

HERDENKING EN VERGIFFENIS

juni 4, 2014 door Hugo Vanheeswijck

Twintig jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door een vreselijk gebeuren in Afrika. Na een lang aanslepend conflict tussen twee etnische groepen begonnen extremistische Hutu’s, de Interahamwe genaamd, Tutsi’s systematisch te doden. Het werd een onvergetelijk drama waarbij 800.000 mensen gedood werden tijdens de gewelddadigheden, tussen april en juni 1994. Onder de slachtoffers waren 3 bisschoppen en meer dan 400 priesters.
Tijdens herdenkingsplechtigheden van deze genocide getuigden overlevenden hoe zij erin geslaagd waren hun leven weer op te nemen gedurende de afgelopen twintig jaar. De meeste verantwoordelijken voor de slachtingen zijn berecht door een internationaal strafgerecht in Tanzania. Zo’n twee miljoen andere personen zijn door volkstribunalen berecht voor hun veronderstelde rol in de genocide. 65% van deze mensen zijn schuldig bevonden.

Is het wel waar?

juni 4, 2014 door Hugo Vanheeswijck


Enkele maanden geleden zijn we in dit landje gaan ‘stemmen’. Niet onbelangrijk want het gaat om de keuze voor mensen die wetten maken en beslissingen treffen die te maken hebben met gevolgen voor ons leven van elke dag. Tijdens de voorafgaande campagne werd veel gedebatteerd en vaak werd de vraag gesteld: is het wel waar wat politici beweren?

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes