Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

Aidsproject in het Zuid-Afrikaanse Bophelong

    Dat wij nogmaals blijven stilstaan bij ons laatste project in het Zuid-Afrikaanse Bophelong, mag u niet verwonderen.  Het is het enige project dat wij dit jaar – samen met de vrienden van De Stem van St-Antonius - tenvolle willen steunen om er werkelijk iets goed en degelijk van te maken.  Dankzij uw vroegere giften stellen onze overige projecten, zoals dit in Thailand, of in Kazakhstan of zelfs in Siberië het eigenlijk allemaal goed en, wat meer is, zij moeten tenslotte op eigen benen leren staan.  Nu willen wij er nog voor zorgen dat ons laatste project ook een mooie toekomst tegemoet kan gaan.  Gij hebt in ons vorig nummer kunnen zien welk een geschikt terrein pater Clement, dankzij uw eerste giften voor dit project, heeft kunnen aanschaffen en wij weten dat men volop met de omheining bezig is.  Ikzelf zit met spanning te wachten op de eerste foto’s van dit werk: pater Clement liet me weten dat hij reeds een en ander per post heeft verzonden, maar ja, het is niet omdat men vandaag ginds iets in de post afgeeft, dat het hier vandaag ook al aankomt!  We zullen best nog even geduld oefenen.
    Sommige lezers stellen mij wel eens de vraag: “waarom steunt u projecten in Zuid-Afrika?  Het is toch een land dat stilaan de goede weg opgaat, er zijn vele rijkdommen enz.”?  Beste lezer, er zijn daadwerkelijk vele rijkdommen en enkelen worden er schatrijk van,  maar op datzelfde moment worden duizenden en duizenden zwarten onder de armoedegrens gehouden en dat niet enkel door die (enkele) rijke industriëlen, maar ook door hun eigen ANC-regering.  Kort na het aantreden van Nelson Mandela  beloofde het  bijna oppermachtige ANC dat “de zwarten, binnen de kortste tijd, zouden kunnen krijgen wat zij zagen en dat zij, al even vlug, juist die baan waarvan zij al jaren droomden, zouden verwerven”!  De huidige president Zuma durft die beloften van zijn ANC-partij nog herhalen, maar hij voegt er niet meer bij “dat het allemaal vlug zal gaan”; hij weet ondertussen al beter en hij merkt dat zijn achterban in de townships en de krottenwijken, waartoe miljoenen zwarten behoren die jaren voor zijn partij hebben gestemd, het stilaan beu wordt dat er, 15 jaar na zijn voorganger Mandela, er nog niets is veranderd, maar dat er nog zoveel chaos en armoede heerst.  Tijdens mijn laatste bezoek aan onze projecten heb ik kunnen merken hoe op enkele honderden meters afstand van het enorme voetbalstadion van Johannesburg er duizenden mensen moeten leven in containers, omdat hun huisjes, hoe pover soms ook, moesten plaats maken voor de grote toegangswegen naar dat grootse stadion.  Op elke hoek van de smalle zich tussen die containers wriemelende straatjes, lagen er hopen vuiligheid waartussen dan toch nog kinderen op zoek waren naar iets eetbaars.  Schrijnende taferelen die men niet zo maar kan vertellen.  Maar wat nog schrijnender is, is de grote naïviteit van vele zwarten: daar zijn die mensen zelf niet tenvolle verantwoordelijk voor, maar wel het feit dat zij uiterst weinig onderwijs hebben gekend.  Jarenlang zagen de zwarten hoe blanken voortdurend naar de bank gingen om geld te halen.  “Dat willen wij ook!” was hun idee.  Doch, hen werd niet geleerd dat ook de blanke eerst iets OP de bank moest zetten, wilde hij er nadien iets van AFhalen om van te kunnen genieten of leven.
  Om hen dat te doen inzien, leven en werken er ginds verscheidene Franciscanen, waaronder dus ook onze medebroeder pater Clement.  Het is een harde werker.  Op dat grote stuk land dat wij, dankzij uw giften, hebben kunnen aankopen voor de uitbouw van ons laatste project aldaar, heeft hij tevens een grote moestuin aangelegd en op de hier weergegeven foto ziet u hem tussen enkele medewerksters poseren, fier over de mooie oogst aan voedzame kolen  en savooien.  “Voedzaam moet het zijn, zegt Clement, want ondervoeding is tevens een der grote oorzaken van de vlugge verspreiding van het HIV-virus”.  Daarom zet Clement zich  fel in voor een zo gezond mogelijke voeding én opvoeding der jongeren.  Op de tweede foto ziet u Clement  met een groep toekomstige voetbalsterren uit zijn parochie Bophelong.  Ook met sport wil hij de jeugd gezond houden, maar dat lukt hem niet altijd: meerdere van deze poserende jongeren zijn reeds door het aids-virus aangetast!!!   Een der eerste gebouwen die hij op het aangekochte stuk grond zal laten aanbrengen, is niet de kerk of de parochiezaal, maar wel een degelijk gebouw waar een vakkundig onderzoek van door aids aangetaste zieken kan worden doorgevoerd en waar zij desgevallend voor een tijdje kunnen worden opgevangen.  In vorig nummer drukten wij de thans bestaande platen constructie af, waarin slechts de meest elementaire onderzoeken moeten plaatsvinden.  Ginds is men reeds blij dat men zich daar door een arts kan laten onderzoeken, doch, zeg nu zelf: ook zij verdienen beter!
Laat ons pater Clement dan nog maar wat helpen en, vergeet het niet: alle kleine centjes helpen!  Bij ons bezoek aldaar smeekte de plaatselijke doctores en enkele verpleegkundige vrijwilligsters “om de aidszieken van Bophelong en omstreken niet aan hun lot over te laten”.  Dat de giften ten voordele van zulke projecten teruglopen, is een alom gekend gegeven, maar laat ons doen wat wij kunnen.  Door de vermindering der giften, komt men ginds meermaals te staan voor het feit dat men geen nieuwe patiënten meer kan aannemen en dat vele, reeds lang aangetaste personen, dag na dag, in een lange rij staan te wachten om, wanneer een der opgenomen zieken komt te sterven, dadelijk zijn of haar plaats in te nemen”.  Is dat niet schrijnend?
    Beste Valentinusvriend, vergeet dit niet: zelfs het kleinste centje, maakt dikwijls een groot verschil!  Dank u, dank u duizendmaal bij voorbaat in naam van pater Clement en van heel Bophelong!
    
Giften kan u storten op rekening 733 – 0309817 - 29 van : OFM – Heilig Paterke, Minderbroedersstraat 19, 3500 Hasselt.  Of vanuit het buitenland op: OFM – Heilig Paterke.  (IBAN) BE26 7330 3098 1729 en BIC-nummer: KREDBEBB.  Geef goed aan dat de gift bestemd is voor pater Clement.

Je dankbare PATER KAREL

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes