Skip to main content

Website voor franciscaanse spiritualiteit en missionaire evangelisatie

plaats uw cursor (pijltje) op een beeld om het te pauzeren.

fotogalerij van het klooster

Het klooster

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in

MINDERBROEDER HILARION THANS o.f.m.

november 12, 2016 door Pater Karel

In de Groote Oorlog.

Vele weliswaar iets oudere Limburgers zullen zich Pater Hilarion Thans nog wel herinneren en zullen zeker een van zijn vele literaire werken gelezen hebben.  Denken wij o.a. maar aan Omheinde Hoven, België’s Kruisweg en vooral aan Mijn Oorlog.  Honderden Limburgers hebben nog het gedachtenisprentje van hun eerste- of van hun plechtige communie met een gebedje of tekst erop van pater Hilarion.  Thans is er een compilatiewerk uitgebracht over zijn persoonlijke en soms zeer indringende ervaringen van de Groote Oorlog 1914-1918 en dit door redacteur Kamiel Mertens uit Balen.   Dit werk bevat 430 bladzijden die u in één trek zult proberen te lezen, want het is geen oorlogsboek als de andere!

TOLERANTIE? (1)

november 12, 2016 door Hugo Vanheeswijck

Katholiek godsdienstonderwijs

Reeds jaren wordt er gesproken en geschreven over pluralisme en tolerantie: ieder zijn eigen waarheid en respect hebben voor een ander zijn levensovertuiging.  De laatste maanden blijkt dit in Vlaanderen geenszins het geval wanneer de katholieke Kerk voor haar overtuiging wil uitkomen.  In De Stem willen we in een aantal bijdragen aandacht schenken aan de wijze waarop gelovige christenen - en zeker katholieken -  trachten voor hun overtuiging uit te komen en hoe hierop afwijzend wordt gereageerd vanuit bepaalde anders- of ongelovige kringen en niet zelden ook door andere zich ‘christen’ noemende groepen of individuen.

MEER INHOUD IN VAK ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

SINTERKLAASACTIE 2016


Ons tehuis “THE ARK VILLAGE” in het Kazakhstaanse TALGAR voor 400 weggeworpen, afgestane, minder ontwikkelde of voor totaal verwaarloosde weeskinderen.

Het titanenwerk van onze pater Guido Trezzani in het Kazakhstaanse Talgar verdient nog eens een duwtje in de rug !  En ook ‘zijn kinderen’ zijn het méér dan waard !  Merkt gij niet op de foto hoe de kinderen uitzien naar “dat wat komen gaat? ”

Beste vrienden,

Toen wij in november 2001 een eerste oproep deden om ons te helpen bij de uitbouw van het door onze paters in het Kazakhstaanse Talgar opgezette project voor honderden zowel ‘zo maar langs de weg of in enkele struiken achtergelaten kinderen’ als voor tientallen en tientallen fysisch of psychisch minder ontwikkelde kinderen en jongeren, zal u, beste lezer of lezeres,  niet hebben kunnen vermoeden dat wij er in 2016 nog steeds mee bezig zouden zijn.  Tussendoor vermeldde ik in een of andere aflevering van dit tijdschrift al wel eens wat nieuws over de doorlopende renovatie van de destijds twaalf totaal verouderde barakken van het eertijdse zomerkampcentrum voor communistische jongeren in Talgar en onlangs publiceerden wij nog een foto van de door de staat aangebrachte gasleidingen voor alle paviljoenen en ateliers op het hele terrein.  Ook kon ik u vertellen over de uitbouw van een bakkerij, over de werking van het kaasatelier, over het opzetten van een  boerderijtje met heel wat kleinvee en met een steeds groter wordende moestuin voor eigen gebruik enz.  Dit alles kon pater Guido, met de hulp van vele kinderen zelf en gesteund door enkele bekwame vakmensen, verwezenlijken dankzij de nog voortdurend binnensijpelende giften van vele van onze lezers en wellicht zelfs die van u.  Het mag met fierheid gezegd worden: elke euro van onze lezers is werkelijk goed gebruikt.  Enkele hierbij weergegeven foto’s zijn daar het bewijs van.

WATER én VUUR: téveel voor onze Dalits!

januari 10, 2016 door Pater Karel

Is er echt geen beter nieuws te melden over onze Dalits?

In onze vorige Nieuwjaarsactie 2015 konden wij niet anders dan uw aandacht te vestigen op de zware verwoestingen die een voorbijrazende cycloon even voordien had aangericht in de woongebieden van de Dalits rondom het meer zuidelijk gelegen Indische Wada. Enkel in het parochiale gebied van Father John Kumar waarvoor wij ons reeds enkele jaren inzetten, waren op zeer korte tijd niet minder dan 254 hutten weggespoeld met alle gevolgen vandien.


De Dalits wonen aan de rand van de stad in lager gelegen gebieden waarin niemand anders wonen wil en daardoor kregen zij de grootste overstromingen te verwerken. Onze oproep om hulp liet ons reeds 20.000,00 euro aan Father John overmaken en een dezer dagen kunnen wij hem nogmaals 7.500,00 euro nazenden. Dat de Dalitbevolking u hiervoor dankbaar is, hebben wij u aan de hand van door hen bezorgde foto’s voldoende aangetoond in vorige afleveringen van onze tijdschriften.

SPECIALE VIERINGEN
in de Paterkeskerk

Alle activiteiten worden regelmatig aangekondigd.

 Alle kerkdiensten  zijn te vinden in de agenda. 

IEDEREEN is op al deze diensten van harte welkom.

Gebed van de maand

Ontvang iedere maand een nieuw gebed ! Bekijk 'vorige uitgave'.

CAPTCHA
Deze vraag is een test om automatische inschrijvingen te weren.
Vul het lege veld in
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes